Noodverordening 15 september

In deze noodverordening zijn een paar kleine wijzigingen ten opzichte van de noodverordening van 21 augustus opgenomen.

Aan artikel 2.7a luchthaven is toegevoegd: alsmede de teststraat en de reclaimhallen. Dit betekent dat de exploitant van een luchthaventerrein ook deze locaties zodanig dient in te richten dat de 1,5 meter regel door passagiers kan worden nageleefd. Lukt dit tijdens piekmomenten niet, dan zijn passagiers van 13 jaar en ouder verplicht om op deze locaties een mondkapje te dragen
 
In de artikelen 2.7, 2.7a en 2.8 is bepaald dat reizigers vanaf 13 jaar een niet-medisch mondneuskapje dienen te dragen. In de toelichting staat dat dit gebod niet wordt gehandhaafd voor jongeren in het leerlingen- en doelgroepenvervoer. Dit betreft het vervoer van leerlingen van en naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Daarnaast gaat het over vervoer van jongeren tot en met 17 jaar van en naar de locatie waar jongeren de jeugdhulp ontvangen, de kinderopvang en zorglocaties voor jeugd, zoals kinderdienstencentra (KDC).

Lees de volledige noodverordening of download de noodverordening als PDF