Videoboodschap burgemeester Richard Korteland

Aandacht voor de afvalinzameling, de versoepeling van de maatregelen, het opengaan van de camperplaats per 1 juli a.s. en vanaf die datum kunnen pleziervaartuigen ook weer afmeren in de binnenstad.