Opschorten Belastingen & Heffingen voor ondernemers gemeente Meppel

De Gemeente Meppel wil in lijn met al ingezette kabinetsmaatregelen versoepeling aanbrengen in de inning van gemeentelijke belastingen en heffingen voor ondernemers. Zij sluit met deze versoepeling aan bij de adviezen die de Verenging van Nederlandse Gemeenten en de Vereniging van Drentse Gemeenten hebben gegeven.

Het betreft hier de navolgende belastingen en heffingen:

  • de bedrijven investeringszone (BIZ);
  • het ondernemersfonds;
  • reinigingsrechten;
  • marktgelden;
  • precariobelasting;
  • onroerende zaakbelasting niet-woning.

Dat betekent dat inning tot nader order maar in ieder geval tot 31 augustus 2020 worden opgeschort. Voor automatische incasso geldt dat de eerste inning al was opgestart en wordt uitgevoerd. De afschrijving heeft omstreeks 31 maart plaatsgevonden. Desgewenst kunt U als ondernemer deze via de eigen bank laten terugboeken.

LET OP; deze regeling geldt alleen voor ondernemers. Bent U particulier en ondervindt u, door de coronacrisis, moeilijkheden met betalen dan kunt u uitstel van betaling of een betalingsregeling aanvragen. Lees meer

Deze maatregel is onderdeel van tien maatregelen van Drentse gemeenten om ondernemers te steunen.