Openstellen binnensportaccommodaties

Gemeenten mogen op basis van een aangepaste landelijke handreiking – voorwaarden - hun binnensportaccommodaties weer openstellen.

De uitwerking en organisatie van deze voorwaarden vergt tijd. De gemeente heeft daarom besloten om de gemeentelijke binnensportaccommodaties in elk geval niet eerder dan 17 augustus te openen. Wij streven ernaar om de binnensportaccommodaties per 17 augustus open te kunnen stellen.

Voorwaarden accommodaties

Voor de opening van de sportaccommodaties worden verschillende eisen gesteld. Te denken valt aan het gebruik van de kleedkamers, routing (binnen en buiten), schoonmaak en wisseltijden. Voor de ventilatie gelden ook strenge voorwaarden.

We zijn op dit moment aan het inventariseren wat dit betekent voor het daadwerkelijk openstellen van onze accommodaties. Het kan zijn dat niet alle sportaccommodaties kunnen worden gebruikt, of slechts beperkt kunnen worden gebruikt. Dat kan dus ook gevolgen hebben voor de reserveringen.

Voorwaarden gebruikers

In de landelijke handreiking voor het gebruik van de binnensportaccommodaties zijn ook regels opgenomen voor de gebruikers.
Te denken valt aan:
•         een gezondheidscheck vooraf
•         het bijhouden van aanwezige sporters
•         wisseltijd tussen twee groepen
•         schoonmaken van de sportmaterialen en -toestellen en
•         een corona verantwoordelijke.

Ook zullen er voorwaarden zijn aan bijvoorbeeld het betreden en verlaten van het gebouw, hygiënemaatregelen en het gebruik van kleedkamers. Deze kunnen per locatie anders zijn.

Vervolg

Voor het eind van de zomervakantie ontvangen alle bij ons bekende gebruikers rechtstreeks informatie over de reserveringen en de voorwaarden waar aan moet worden voldaan.