Gezamenlijke reactie burgemeester Drenthe nieuwe maatregelen coronavirus

De Drentse burgemeesters hebben gezamenlijke reactie opgesteld aan alle inwoners van Drenthe.

Beste inwoners van Drenthe,

Zojuist heeft het kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt om verdere verspreiding van het Coronavirus te beperken.

Wat zijn de maatregelen?

Alle scholen gaan dicht, net als alle eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops. Kinderdagverblijven sluiten ook hun deuren. Er wordt een uitzondering gemaakt voor kinderen van mensen in cruciale beroepen en processen. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 6 april 2020.

Daarnaast wordt er een dringend beroep op ons allemaal gedaan om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan door voldoende afstand (richtlijn 1,5 meter) te houden.

Wat betekent dit voor Drenthe?

Dit zijn ingrijpende maatregelen. We realiseren dat ze ook grote gevolgen hebben voor ondernemers in Drenthe. De afgelopen dagen hebben veel Drentse organisaties hun verantwoordelijkheid al genomen. Het is goed om te zien dat inwoners van onze provincie op die manier een bijdrage leveren.

Toch zullen we met elkaar een stap extra moeten zetten. Gezondheid is nu het belangrijkst voor u en uw omgeving. We hebben iedereen nodig om kwetsbare Drenten te beschermen.

Wat kunt u zelf doen?

Het is hartverwarmend om te zien dat er al zoveel naar elkaar wordt omgekeken. Naoberschap. Wij vragen u om dat te blijven doen en waar nodig een stapje extra te zetten. Kijk of u iets kan doen voor een ander.

Het continueren van de zorg en het beperken van verdere verspreiding heeft prioriteit. Veel instanties zijn daar nu druk mee bezig, zodat iedereen die zorg nodig heeft, daar een beroep op kan doen. U kunt daar ook aan bijdragen door de landelijke maatregelen op te volgen.

Wij realiseren ons dat deze situatie veel van u kan vragen. Vraag om hulp als u dat nodig heeft. Bied hulp als u dat gevraagd wordt.

Hoe gaat het nu verder?

 De komende dagen zullen we benutten om samen met het Rijk antwoorden te formuleren op de vragen die er ongetwijfeld leven. Wij sluiten graag af met een herhaling van de belangrijkste maatregelen die u zelf kan treffen om overdracht van het virus te voorkomen:

  • Was regelmatig uw handen met zeep
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Blijf niezen in de elleboog
  • Schud geen handen
  • Mijd sociale contacten
  • Werk zoveel mogelijk thuis
  • Houd waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar
  • Voelt u zich niet fit, blijf dan thuis
  • Bel uw huisarts pas als de klachten verergeren

Actuele informatie en antwoorden op veel gestelde vragen vindt u op de website van de Rijksoverheid of het RIVM. 

Laten we er met elkaar de schouders onder zetten!

 

Anno Wietze Hiemstra, Burgemeester Aa & Hunze

Marco Out, Burgemeester Assen

Jan Seton, Burgemeester Borger-Odoorn

Bert Bouwmeester, Burgemeester Coevorden

Eric van Oosterhout, Burgemeester Emmen

Karel Loohuis, Burgemeester Hoogeveen

Richard Korteland, Burgemeester Meppel

Mieke Damsma, Burgemeester Midden-Drenthe

Klaas Smid, Burgemeester Noordenveld

Marcel Thijsen, Burgemeester Tynaarlo

Rikus Jager, Burgemeester Westerveld

Roger de Groot, Burgemeester De Wolden