Brief van de gemeenteraad aan de inwoners

In de uitzonderlijke situatie die wij nu beleven heeft de gemeenteraad de keuze moeten maken om raadsactiviteiten op korte termijn tot en met 6 april te annuleren vanwege de maatregelen die van kracht zijn.
De democratie blijft functioneren: de raad dient besluiten te kunnen nemen, met als uitgangspunt dat de besluitvorming ook onder de gegeven omstandigheden transparant en inzichtelijk moet zijn en blijven voor inwoners. In het volgende bericht schrijft de gemeenteraad u daarover.

Aan alle inwoners en medewerkers van organisaties en bedrijven in Meppel,

De maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus raken ons allemaal. Kinderen die thuis onderwijs krijgen, (post)bezorgers, ouderen of medewerkers in de zorg.Iedereen krijgt ermee te maken. We leven mee met de mensen die direct of in hun omgeving getroffen worden door dit virus. We zijn onder de indruk van alle bijdragen die mensen in Meppel leveren aan het bestrijden van de gevolgen van het virus. De komende periode gaat veel van ons vragen. Wellicht maakt u zich zorgen over uw gezondheid, over het voortbestaan van uw bedrijf of over uw inkomen. De steun die de Rijksoverheid geeft aan bedrijven voor baanbehoud en het voorkomen van faillissementen, geeft ons een basis van vertrouwen voor de komende tijd. Wij hebben ons door de maatregelen genoodzaakt gezien om de raadsvergadering van maart te annuleren. Wij benadrukken natuurlijk dat de democratie moet blijven functioneren en dat noodzakelijke besluiten op een goede manier genomen kunnen worden.

Op dit moment betekenen de maatregelen dat raadsleden niet persoonlijk in gesprek kunnen gaan met u als inwoner of organisatie. Uiteraard zijn raadsleden wel bereikbaar via telefoon, mail en andere digitale kanalen. Kijk hiervoor op www.gemeenteraadmeppel.nl

Meppel bedankt

Wij bedanken alle mensen in de zorg voor hun enorme inzet en betrokkenheid. Onze dank geldt ook de mensen in het onderwijs die zorgen dat onze kinderen thuis hun lessen kunnen volgen. En natuurlijk alle werkende mensen, zoals mensen van de reiniging, die blijven zorgen voor schone straten en buurten. Dank ook voor iedereen die zorgt voor de ander, door bijvoorbeeld een kaartje te sturen naar mensen die eenzaam zijn. Of die boodschappen doet voor mensen die ziek zijn of in quarantaine verblijven.

Pas goed op elkaar!

Laten we onze dank voor de mensen in de zorg ook in de praktijk brengen door nauwgezet de richtlijnen van Kabinet, RIVM, GGD en Veiligheidsregio op te volgen. Voor uw eigen gezondheid, maar ook die van anderen.

  • ‘Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep.
  • Houd altijd afstand van anderen - minimaal 1,5 meter - en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.’

We willen alle mensen die getroffen zijn door het coronavirus een hart onder de riem steken. Zowel de mensen die ziek geworden zijn, als de bedrijven en organisaties die door de maatregelen in moeilijke omstandigheden verkeren. We denken aan de mensen die geen afscheid kunnen nemen van dierbaren en vrienden in hun nabije omgeving. We realiseren ons ook dat mensen die getroffen zijn door het coronavirus en ziek thuiszitten, geen bezoek kunnen ontvangen en daardoor een gevoel van eenzaamheid kunnen ervaren.

En we leven mee met de mensen waarvan hun dagelijks ritme is verstoord doordat voorzieningen sluiten. Pas goed op uzelf en anderen!

De gemeenteraad van Meppel