Beste ondernemers van de gemeente Meppel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel beseft dat het Coronavirus, naast alle impact op het dagelijks leven, voor u als ondernemer ingrijpende gevolgen kan hebben.

Met verschillende ondernemers hebben wij gesproken over de reële zorgen voor de korte en/of middellange termijn. Wij weten uiteraard ook nu nog niet waar dit uiteindelijk toe zal leiden, maar de komende tijd blijven wij in contact om u – waar mogelijk – te ondersteunen.

De Rijksoverheid heeft een omvangrijk pakket aan financiële maatregelen bekendgemaakt. In aanvulling op het landelijke steunpakket informeren wij u over de volgende zaken.

1. Intensief overleg met vertegenwoordigers lokale, regionale en nationale ondernemersverenigingen

Wij willen de lijnen met onze ondernemers graag kort houden. Onze accountmanagers ondersteunen u graag waar nodig met raad en daad.

  • Voor de vragen over de binnenstad kunt u contact opnemen met Toine Vennix (t.vennix@meppel.nl.
  • Voor arbeidsmarktvragen Cyril Kroontje, (c.kroontje@meppel.nl)
  • Voor vragen over toerisme en evenementen verwijzen wij u naar Wendy Donker (w.donker@meppel.nl).
  • Voor overige vragen kunt u terecht bij onze accounthouders economie Harry ter Wal en Angèl Meijnen (economie@meppel.nl).

Het Logistiek Netwerk wil, onder aanvoering van Port of Zwolle, alle vragen voor logistieke ondernemers bundelen. Meer informatie vindt u op www.portofzwolle.nl. Ook kunt u direct contact opnemen met Herman van Loo (h.vanloo@portofzwolle.nl) of Jeroen van den Ende (j.vandenende@portofzwolle.nl).

2. Zzp’ers

Zzp’ers en MKB-ers woonachtig in de gemeente Meppel kunnen voor vragen en ondersteuning terecht op www.meppel.nl/tijdelijkeregelingondernemers

3. Evenementen

Vanwege het Coronavirus gaan veel evenementen niet door. Treft dit ook uw evenement en had u hiervoor een bijdrage toegezegd gekregen? Neem dan per e-mail contact op met Wendy Donker, de evenementencoördinator van gemeente Meppel (w.donker@meppel.nl) om dit af te stemmen.

4. Actuele informatie voor ondernemers

Ook voor ons verandert dagelijks de situatie. Het kan zijn dat wij daardoor niet op elk moment kunnen garanderen dat we de juiste informatie paraat hebben. Wij doen er alles aan om u zo veel mogelijk te voorzien van de laatste informatie en werken onze website zo snel mogelijk bij met de lokale regelingen.

Op de website van de rijksoverheid staat een totaaloverzicht van de maatregelen die het kabinet onlangs heeft afgekondigd.

VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen: kvk.nl/coronaloket.

Delen is gewenst!

We verzoeken u deze informatie met collega- ondernemers te delen en elkaar waar mogelijk te helpen om de gevolgen van deze crisis te beperken.

Het college van Meppel wenst u gezondheid en sterkte toe de komende periode voor u en uw familie.

Daarnaast willen wij in het bijzonder de ondernemers heel veel sterkte toewensen en de hoop uitspreken dat de economische schade voor Meppel te overzien zal zijn.

Met vriendelijke groet,
college van burgemeester en wethouders van Meppel