Informatie voor organisaties met een subsidie.

Als gevolg van de maatregelen om het coronavirus in te dammen krijgen wij veel vragen over subsidies en gesubsidieerde activiteiten. Op deze pagina staan belangrijke uitgangspunten die uw vragen kunnen beantwoorden.

Blijft u met een vraag zitten of wilt u naar aanleiding van deze informatie iets melden of bespreken? Neem dan contact op met uw accounthouder bij de gemeente. Als u niet weet wie dit is dan mag u ook contact opnemen met  de projectleider herijking subsidies, Patrick Boon. Rechtstreeks te bereiken op tel. 0653858630.

 1. Gesubsidieerde activiteiten houden zich aan de landelijke Corona richtlijnen.
  Zolang de landelijke maatregelen ter voorkomen van verspreiding van het corona-virus van kracht zijn moeten deze worden opgevolgd.
   
 2. Gesubsidieerde activiteiten die niet uitgevoerd kunnen worden volgens de landelijke Corona richtlijnen moeten stoppen.
  Dit blijft van kracht tot de Corona-noodverordening wordt ingetrokken.
   
 3. Meld annulering van uw activiteit.
  Geef het door als uw gesubsidieerde activiteit in verband met de Corona richtlijnen moet stoppen. De gemeente wil in kaart brengen wat er niet doorgaat van de gesubsidieerde activiteiten. Neem hiervoor contact op met uw subsidie accounthouder.
   
 4. Geef het door als er meer vraag is naar uw activiteiten.
  Laat het ons weten als uw gesubsidieerde activiteit doorgaat én u het drukker heeft dan voorheen. Neem hiervoor contact op met uw subsidie accounthouder.
   
 5. Als de landelijke Corona richtlijnen volledig vervallen kunt u uw activiteiten weer ‘als vanouds’ opstarten.
  Evenementen moeten dan wel over de juiste vergunningen te beschikken (zie ook 6).
   
 6. Verplaatsing gesubsidieerde evenementen in 2020 niet mogelijk
  Door het verplaatsen van een  evenement naar later in het jaar komen andere evenementen die dan gepland zijn in de verdrukking. Gesubsidieerde evenementen kunnen daarom niet verplaatst worden. Bij vragen kunt u contact opnemen met uw subsidie accounthouder of evenementencoördinator.
   
 7. Besteden van uw subsidiegeld: betalen wat moet en teruggeven wat over is.
  Onvermijdelijke kosten gemaakt voor gesubsidieerde activiteiten die niet doorgaan kunnen betaald worden uit de subsidie. Indien u hier gebruik van wilt maken vragen wij u contact op te nemen met uw subsidie accounthouder. Het resterende deel van de subsidie moet terug naar de gemeente. Hoe dit in zijn werk gaat verschilt per subsidieactiviteit en is een vraagstuk van latere orde. U wordt hier door uw subsidie accounthouder over geïnformeerd. De subsidievoorwaarden van de gemeente blijven wel van kracht.
   
 8. Subsidieaanvragen die op 13 maart 2020 behandeld waren en niet afgewezen zijn worden alsnog verleend.
  Het verleende subsidiebedrag kan verschillen met uw aanvraag. De subsidievoorwaarden van de gemeente blijven van kracht. Heeft u hierover vragen, neem dan contact op met uw subsidie accounthouder indien bekend, anders kunt u contact opnemen met de gemeente.
   
 9. Indieningstermijn aanvragen en verantwoording subsidies zijn ruimer
  Als u niet in staat bent om uw subsidieaanvraag of verantwoording door de coronacrisis op tijd in te dienen en u kunt dit aantonen, kunt u deze later indienen. Neem hiervoor contact op met uw subsidie accounthouder.
   
 10. De inning van huur en andere vorderingen.
  Als u van de gemeente subsidie ontvangt voor de huur kunt u met dat bedrag uw huur betalen. Huurt u bij de gemeente en ontvangt u hiervoor geen subsidie dan mag u uw rekening later betalen. Voor andere rekeningen die u van de gemeente ontvangt kunt u uitstel van betaling aanvragen. Neemt u hiervoor contact op met uw subsidie accounthouder.

Voor informatie over landelijke en provinciale regelingen, ga naar ikbendrentsondernemer.nl