Coronaproof een evenement organiseren

In Drenthe zijn kleinere evenementen weer mogelijk. Het evenement moet COVID-19-proof zijn, en ook derden die door de organisatie worden ingehuurd, moeten hun werkzaamheden veilig en gezond kunnen uitvoeren.

Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld beveiligers, verkeersregelaars en EHBO’ers ook de kwaliteit van hun werkzaamheden moeten garanderen voor, tijdens en na afloop van het evenement; het is aan de organisatie om hier in de planvorming duidelijkheid over te geven.

Deze checklist (PDF) helpt bij het aanvragen en het verkrijgen van de vergunning.