Coronamaatregelen per risiconiveau

De rijksoverheid heeft een routekaart coronamaatregelen per risciconiveau gepresenteerd.

Bijgevoegd overzicht (PDF) geeft per risiconiveau aan welke maatregelen (ten minste) gelden in jouw regio. Voor ieder niveau geldt: volg de basisregels. Bestuurders kunnen besluiten om aanvullend strengere maatregelen te nemen als de situatie daarvoor aanleiding geeft.

Op het Corona Dashboard ziet u in welk risiconiveau een regio zit. 

Meer informatie rijksoverheid.nl/coronavirus