Corona-hulp initiatieven

De gemeente krijgt aanbiedingen van instanties en particulieren die hulp willen verlenen. Velen helpen al de eigen buurt of straat. Hartverwarmend en ongekend in creativiteit!

Een actueel overzicht is niet te geven, zoveel mensen zijn en worden nu actief.

Veel initiatieven zijn gebundeld via www.meppelvoorelkaar.nl. Welzijn MensenWerk is bereikbaar voor ondersteuning en hulp, bijvoorbeeld als mantelzorger, via telefoon 085-2731444 of mail info@welzijnmw.nl

Belangrijk bij het aanbieden van hulp is dat iedereen daarbij wel de hygiëne-voorschriften in acht neemt en 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar houd!

Op Facebook vinden velen de groep Meppel helpt Meppel

Via www.rodekruis.nl vind je tips en voorlichtingsmateriaal, onder meer

  • Verklein risico op besmetting
  • Help ouderen en kwetsbaren
  • Omgaan met stress

Heb je een luisterend oor, advies of extra hulp nodig omdat je in quarantaine of thuisisolatie zit? Dan kun je contact opnemen met de Rode Kruis Hulplijn 070-4455 888. Dit nummer is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00-21.00 uur en op zaterdag van 10.00-16.00 uur.

Verschillende kerken en organisaties uit Meppel zijn aangesloten bij www.nietalleen.nl. Vanhieruit ook de landelijke hashtag: #eenkleingebaar, in samenwerking met o.a. de overheid."