Aanvraag subsidie Frisse start

Samen met de provincie Drenthe stellen we een subsidie van € 500,00 beschikbaar voor het organiseren van een activiteit door vrijwilligersorganisaties in Meppel. Zo kunnen zij een “Frisse start” maken zodra de corona-maatregelen dat toelaten. De subsidie is bedoeld voor sociaal-culturele activiteiten die bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen in Drenthe.

Voorwaarden

  • De subsidie wordt verleend voor kosten die logischerwijs zijn toe te rekenen aan het realiseren van sociaal-culturele activiteiten door organisaties die afhankelijk zijn van vrijwilligers.
  • De financiële bijdrage wordt verstrekt als de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd uitgevoerd wordt vóór 1 november 2021.
  • Meppeler organisaties die activiteiten organiseren buiten Meppel maar binnen de provincie Drenthe kunnen zich ook melden.
  • De activiteiten moeten aansluiten bij de maatschappelijke doelen van de gemeente Meppel. Hierbij is het hebben van een KvK inschrijving van de aanvrager niet verplicht.
  • De organisaties ontvangen de subsidie onder de voorwaarde dat zij activiteiten organiseren met in achtneming van de Corona maatregelen.
  • Een organisatie kan maar één keer een subsidie aanvragen.

Verantwoording

U hoeft achteraf geen financiële verantwoording af te leggen. Wel vragen wij u om ons een verslag te sturen van de activiteit. Dit mag als tekst op maximaal één A4, een fotocollage of korte video.

Aanvragen

Hou de volgende gegevens bij de hand voordat u het formulier gaat invullen:

  • KvK-nummer
  • Iban-nummer
  • Contactgegevens

Ga naar het formulier>>