Aanvraag Corona-ondersteuning

Gemeente Meppel wil belangrijke voorzieningen en instellingen overeind houden en biedt ondersteuning aan maatschappelijke niet-commerciële organisaties.

Ondersteuning

Ondersteuning kan bestaan uit advies of financiële steun.

De gemeente combineert in de aanvraag twee regelingen:

  1. De regeling onvermijdelijke kosten subsidies.
  2. Financiële steun vanuit de taskforce corona.                 

Verruiming mogelijkheden subsidiepartijen

We verruimen dit jaar de mogelijkheden waarvoor subsidiepartijen de subsidie kunnen inzetten. Voorop staat dat u de subsidie eerst gebruikt voor de afgesproken activiteiten. Blijft er geld over dan kunt u dit inzetten voor alternatieve activiteiten voor de inwoners van de gemeente Meppel. Tevens kunt u de subsidie gebruiken ter ondersteuning van het voortbestaan van uw organisatie. Aanvullend kunt u  in aanmerking komen voor  ondersteuning vanuit de compensatieregeling taskforce corona. Voorwaarden zijn verder afhankelijk van het bedrag dat u aan subsidie ontvangt.

Compensatieregeling taskforce corona

Organisaties komen in aanmerking voor financiële steun taskforce corona als andere regelingen niet van toepassing zijn of onvoldoende soelaas bieden en zij aan de voorwaarden van de compensatieregeling voldoen. U komt voor subsidieregeling in aanmerking wanneer uw organisatie bijdraagt aan maatschappelijke opgaven en niet beschikt over eigen reserves. Als u wel beschikt over eigen reserves dan komt u in aanmerking wanneer u 60% van uw eigen reserves gebruikt heeft voor het oplossen van Corona problemen (hierbij kijken wij naar de omvang van de reserve in de laatste jaarrekening). Per instelling kan maximaal één aanvraag ingediend worden..

Proces

Met een digitaal formulier checkt u of uw organisatie voor ondersteuning in aanmerking komt. Subsidiepartijen kunnen op dit formulier ook  aangeven waarvoor  de subsidie 2021  ingezet wordt. Vervolgens kunt u uw verzoek toelichten. Ook vragen wij van u stukken waarmee u uw aanvraag kunt onderbouwen.

Na ontvangst van uw aanvraag checken wij of deze compleet is. Als dat zo is beslissen wij binnen vier weken op uw aanvraag. Zo niet, nemen wij contact met u op. Als u niet aan de voorwaarden voldoet en wij uw verzoek afwijzen, is bezwaar en beroep mogelijk.

Wilt u een adviesgesprek? Dan kunt u dit ook rechtstreeks aan ons laten weten via postbus@meppel.nl. Een accounthouder neemt dan contact met u op om een afspraak te maken.

Aanvragen

Houd de volgende gegevens bij de hand voordat u het formulier gaat invullen:

  • KvK-nummer
  • Iban-nummer
  • Contactgegevens
  • Begroting
  • Kostenspecificaties
  • Overzicht inkomsten
  • Evt. nummer beschikking subsidies

Ga naar het formulier>>