Bestuur & organisatie

Nieuws

(Accordion ingeklapt)

Burgemeester & wethouders kondigen met de Perspectiefnota 2020-2023 acties aan om 'bruisend Meppel' financieel sterker te maken. Alleen zo blijft de toekomst van de voorzieningen in d...
Lees meer over 'Solide financiën geven Meppel fundament voor toekomst'

(Accordion ingeklapt)

Donderdag 16 mei zijn alle diensten gesloten.

Lees meer over 'Wijziging openingstijden'

(Accordion ingeklapt)

Sinds vorige week wordt onkruid in de gemeente bestreden met heet water en hete lucht. Een grote en een kleine tankwagen, gevuld met schoon condenswater van de energiecentrale in Steenwijk is voo...
Lees meer over 'Onkruidbestrijding met stoom en kokend water'

(Accordion ingeklapt)

Doe mee met de Open Bedrijvendag! Een mooie gelegenheid om uw bedrijf te laten zien aan leerlingen van het basis- en voorgezet onderwijs, werkzoekenden en belangstellenden.
Lees meer over 'Open Bedrijvendag 2 november 2019'

(Accordion ingeklapt)

Burgemeester & wethouders bieden de Raad de jaarstukken 2018 ter vaststelling aan. De jaarrekening is afgesloten met een voorzichtig positief resultaat van € 359.000. Het nieuwe college ...
Lees meer over 'Meppel met haar inwoners op koers!'