Toerisme in beweging

In december is ‘Toerisme in Drenthe in beweging’ verschenen.

Sinds 2002 verschijnt op initiatief van het Recreatieschap en het toeristische bedrijfsleven tweejaarlijks een monitor op basis waarvan de ontwikkeling van de economische betekenis van toerisme en recreatie in Drenthe op de voet gevolgd kan worden.

De aantrekkelijkheid van de provincie als toeristische bestemming komt tot uitdrukking in de vele miljoenen dagjesmensen en verblijfsgasten die Drenthe jaarlijks weten te vinden. In deze rapportage worden de belangrijkste uitkomsten van de meting 2015 gepresenteerd. Het rapport is te vinden via recreatieschapdrenthe.nl/publicaties

Wethouder Henk Ten Hulscher is blij met de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de toeristisch-recreatieve sector:

Van 2013 tot 2015 nam het aantal banen in de gemeente toe van 420 tot 554. Ook de bestedingen van bezoekers groeiden fors. Met de gunstiger economische ontwikkeling is dit een positief perspectief voor Meppel. Er valt wat te verdienen voor de Meppelers!

camping