Nieuws

Overzicht nieuwsberichten

 • Inschrijftermijn Aanjaagbudget geopend

  Nieuwe initiatieven gezocht! De inzendtermijn voor 2017 is gestart. Tot 16 maart kunnen alle inwoners, ondernemers en instellingen voor de derde keer kans maken op een deel van het aanjaagbudget maatschappelijke initiatieven dat de gemeente hiervoor beschikbaar stelt. Dit jaar gaat het om een bedrag van € 200.000,-. Heeft u een initiatief of idee dat bijdraagt aan de ontwikkeling van Meppel? Doe dan een aanvraag via www.meppel.nl/aanjaagbudget of kom naar de inspiratiebijeenkomst op woensdag 8 februari.

 • Marktonderzoek gebruik Stadsbus Meppel van start

  Deze week starten studenten van het Ondernemerspunt Meppel een marktonderzoek over het gebruik van de Stadsbus Meppel. Het onderzoek richt zich op de doelgroep die in het bezit is van een Wmo-vervoerspas.

 • Cijfers NVM vierde kwartaal 2016 woningmarkt Meppel bekend

  Vandaag heeft de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) de woningmarktcijfers van het vierde kwartaal 2016 gepresenteerd. Voor Meppel is het aantal woningverkopen het afgelopen kwartaal stabiel gebleven.

 • Voormalig schoolterrein Drenthe College in ontwikkeling

  Het college van B&W van Meppel stemt in met het definitieve stedenbouwkundig plan voor de Werkhorst 30, het voormalig terrein van het Drenthe College. Het plan van ontwikkelaar Junco B.V. bevat de nieuwbouw van 21 koopwoningen: vrijstaande, 2-onder-1 kapwoningen en rijwoningen. Met het plan zal het voormalige schoolterrein nog meer deel uitmaken van de karakteristiek van de historische uitvalsweg de Werkhorst.

 • Aanbesteding Uitvoeringsregisseurs sociaal team Meppel en Westerveld

  Voor het leveren van uitvoeringsregisseurs voor het sociaal team hebben de gemeenten Meppel en Westerveld een inkooptraject opgestart.

 • Toerisme in beweging

  In december is ‘Toerisme in Drenthe in beweging’ verschenen.

 • Meppel prolongeert titel Fairtrade Gemeente

  Meppel mag ook in de jaren 2017 en 2018 de titel Fairtrade Gemeente dragen. De landelijke jury is van mening dat Meppel nog steeds voldoet aan de criteria die gelden om deze titel te mogen dragen. In maart 2010 werd de titel voor het eerst aan Meppel toegekend.

 • Kerstboom in groene container

  De gemeente zamelt kerstbomen niet apart in. U kunt uw kerstboom klein maken en in de groene container doen.

 • Duizend mantelzorgers vragen waardering aan

  Op dit moment zijn er in de gemeente Meppel duizend mantelzorgers die de mantelzorgwaardering 2016 hebben aangevraagd.

 • Wijziging openingstijd

  Maandag 2 januari zijn alle diensten vanaf 12 uur geopend.

 • Sportstimuleringsprijs: meld uw initiatief aan!

  Gezond, gezellig en nieuwe mensen leren kennen: sporten is leuk! Begin volgend jaar reikt de gemeente een sportstimuleringsprijs uit om initiatieven op het gebied van sport en bewegen aan te moedigen.

 • RIVM beoordeling gezondheidsrisico sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat

  De gemeente heeft kennis genomen van de beoordeling van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) van gezondheidsrisico’s door sporten op kunstgrasvelden ingestrooid met een vulling van 3.5 cm SBR rubbergranulaat.

 • Leerlingen maken kennis met de Meppeler politiek

  Ruim 30 VMBO-leerlingen van het Stad en Esch uit Meppel hebben op maandag 12 december kennis gemaakt met de lokale politiek.

 • Handtekeningen onder prestatieafspraken wonen voor Meppel

  De gemeente Meppel, de woningcorporaties Woonconcept en Actium en de huurdersorganisaties huurdersvereniging Meppel en huurdersplatform MEVM hebben op 12 december de prestatieafspraken voor 2017 ondertekend.

 • Online platform Meppelvoorelkaar gelanceerd

  Op woensdag 7 december 2016 lanceerde wethouder Gert Stam het online platform Meppelvoorelkaar. Dat deed hij samen met de initiatiefnemers van het platform: Annerieke van Dongen en Ruud Stiekema.

 • Meppel voert flexibele Stimuleringslening in

  De gemeente Meppel heeft een gezamenlijk budget van € 1.000.000,-- beschikbaar gesteld in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) voor het verstrekken van Starters-, Blijvers- en Restschuldleningen. Flexibel wil zeggen dat het bedrag van € 1.000.000,-- gebruikt kan worden voor alle drie de leningen. Al naar gelang de behoefte en zo lang er nog geld beschikbaar is. Hier zitten geen schotten tussen.

 • Mantelzorgwaardering 2016

  28 september 2016

  Als u zorgt voor een partner, een familielid, vriend of kennis in de gemeente Meppel, dan kunt u vanaf 1 oktober 2016 de mantelzorgwaardering aanvragen.

Uitgelicht