Samenstelling adviesraad

De Adviesraad bestaat uit een dagelijks bestuur en verschillende werkgroepen

Het dagelijkse bestuur wordt gevormd door:

  • Liesbeth van der Vegt Liesbeth van der Vegt (voorzitter)
  • Esmee Verbaan (2) Esmee Verbaan (secretaris)

Werkgroepen

De 24 leden van de Adviesraad hebben werkgroepen geformeerd rondom de speerpunten. Deze werkgroepen hebben een tijdelijk karakter en zijn wisselend van samenstelling. Een werkgroep bestaat zolang het onderwerp actueel is.

Momenteel zijn er zes werkgroepen rond de volgende onderwerpen:

  1. Armoede

  2. Eenzaamheid

  3. Mantelzorg

  4. Participatie & overgang Jongeren van 18- naar 18+

  5. Personen met verward verward gedrag (PVG)

  6. Sport, Bewegen & Gezondheid

Meer informatie

Wilt u meer weten over de werkgroepen? Dan kunt u contact opnemen per mail info@asdmeppel.nl

visual brug