Waar houden we ons mee bezig?

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert eenduidig en integraal aan het college van burgemeester en wethouders als het gaat om de uitvoering van taken in het zogeheten Sociaal Domein: Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet.

Het gaat om gevraagd en ongevraagd advies over voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid binnen het Sociaal Domein!

Binnen deze adviesraad wordt gewerkt met verschillende werkgroepen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Adviesraad Sociaal Domein, dan kunt u contact opnemen met secretaris Frank Straatman per mail info@asdmeppel.nl

logo adviesraad sociaal domein

Volg de adviesraad ook op twitter @AsdMeppel of facebook Adviesraad-Sociaal-Domein-Meppel