Algemene informatie

 • Samenstelling adviesraad

  De Adviesraad bestaat uit een dagelijks bestuur en verschillende werkgroepen

 • Speerpunten 2019 en verder

  Jaarlijks kiezen we een aantal speerpunten binnen het Sociaal Domein waar we ons specifiek op richten.

 • Waar houden we ons mee bezig?

  De Adviesraad Sociaal Domein adviseert eenduidig en integraal aan het college van burgemeester en wethouders als het gaat om de uitvoering van taken in het zogeheten Sociaal Domein: Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet.

 • Werkgroep Personen met verward verward gedrag (PVG)

  01 juli 2020

  Aanleiding voor het opstarten van de werkgroep PVG is de invoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), welke op 1 januari 2020 is ingegaan. Deze wet beschermt de rechten van psychiatrische patiënten die te maken hebben met verplichte zorg. De wet maakt het mogelijk om ook buiten het psychiatrisch ziekenhuis verplichte zorg te geven.

 • Werkgroep Armoede

  01 juli 2020

  De Werkgroep Armoede bestaat uit de leden Petra Sieben, Janet van Veen, Harro Teeuw, Thijs Visser, Jan Schoemaker en Erik Rous.

 • Werkgroep Eenzaamheid

  01 juli 2020

  De Adviesraad Sociaal Domein heeft vanuit de werkgroep Eenzaamheid, in april 2020 een ongevraagd advies uitgebracht aan burgemeester & wethouders.

 • Werkgroep Mantelzorg

  01 juli 2020

  Onze werkgroep maakt zich sterk voor het welbevinden van de mantelzorger en richt zich op het uitbrengen van adviezen betreffende het beleid over mantelzorg in het algemeen en in het bijzonder het ondersteunen en waarderen van mantelzorg en de mantelzorger.

 • Werkgroep participatie & overgang Jongeren van 18- naar 18+

  01 juli 2020

  Wij houden ons voornamelijk bezig met participatie in Meppel & de overgang jongeren van 18- naar 18+, nieuwe Nederlanders en mensen met leerwerktrajecten.

 • Werkgroep Sport, Bewegen & Gezondheid

  01 juli 2020

  De werkgroep Sport, Bewegen & Gezondheid, bestaat uit de leden Jan Schoemaker, Petra Sieben, Janet van Veen en Kelly Telman.