Algemene informatie

  • Samenstelling adviesraad

    De Adviesraad bestaat uit een dagelijks bestuur en verschillende werkgroepen

  • Speerpunten 2019

    Jaarlijks kiezen we een aantal speerpunten binnen het Sociaal Domein waar we ons specifiek op richten.

  • Waar houden we ons mee bezig?

    banner adviesraad De Adviesraad Sociaal Domein adviseert eenduidig en integraal aan het college van burgemeester en wethouders als het gaat om de uitvoering van taken in het zogeheten Sociaal Domein: Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet.