Nieuwe voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Meppel

Het college van burgemeester en wethouders heeft per 1 januari 2021 Liesbeth van der Vegt-Luitjes benoemd als nieuwe voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Meppel.

Liesbeth van der Vegt woont in Nijeveen en is sinds eind 2019 betrokken bij de Adviesraad. Naast haar werk voor de Adviesraad is zij tot medio januari werkzaam als senior projectleider bij LTO Noord op onder andere het sociaal economisch domein en vanaf half januari gaat ze als senior beleidsadviseur arbeidsmarkt-onderwijs aan de slag bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Zij wil een pragmatische voorzitter zijn, optreden als sparringpartner van het college en vanuit de belangen en signalen van de inwoners van Meppel samen met de adviesraad een spiegel zijn van de Meppeler samenleving.
De Adviesraad Sociaal Domein geeft het college gevraagd en ongevraagd advies over alle onderwerpen binnen het Sociaal Domein en bestaat uit gemiddeld 25 betrokken  en deskundige Meppelers. Liesbeth van der Vegt volgt Alice van der Kamp op die de afgelopen 4 jaar voorzitter was en per 1 januari jl. is afgetreden.