Adviesraad Sociaal Domein aan de slag met uitkomsten burgerbelevingsonderzoek

In november ontving de Adviesraad Sociaal Domein Meppel (ASDM), samen met andere organisaties, de uitslag van het Burgerbelevingsonderzoek 2018. Meppelers zijn tevreden over hun buurt, maar er is ruimte voor verbetering. De Adviesraad wil hiermee actief aan de slag.

In 2018 zijn 6.770 inwoners van Meppel uitgenodigd voor het onderzoek. Van hen hebben 1.250 de vragen via internet of via een papieren vragenlijst beantwoord. Dat is 18,5 %. De sociale samenhang score in Meppel is net zoals in 2016 een 6,3. Dit ligt in lijn met het Nederlands gemiddelde: 6,2.

Actief aan de slag

Frank Straatman, secretaris: "Naast dat we vooraf meegedacht hebben over de vragenlijst, zijn er voor de ASDM verschillende aanknopingspunten waar we mee aan de slag willen. Opvallende zaken zijn bijvoorbeeld de antwoorden bij de thema’s eenzaamheid en (over)belasting van mantelzorgers.

Volgend jaar wordt een start gemaakt met deze onderwerpen en dan zal de ASDM bepalen hoe we burgemeester & wethouders kunnen adviseren op deze actuele thema’s. In de loop van 2019 zal dit duidelijk worden en zullen we hierover communiceren."

Via meppel.nl kunnen inwoners het rapport ook lezen.

Achtergrond

 

Elke twee jaar wordt in Meppel een burgerbelevingsonderzoek gehouden. Dit onderzoek helpt de gemeente te weten hoe inwoners allerlei zaken beleven, waarnemen en ervaren. Onderzoeksbureau BMC voerde het onderzoek uit en maakte het rapport.
In het rapport zijn de antwoorden van Meppelers in 2018 vergeleken met die van 2016 en zo mogelijk met landelijke gegevens. De ASDM was betrokken bij het opstellen van de vragen voor dit onderzoek en bespreekt het rapport intern en met de gemeente.