Adviesraad Sociaal Domein Meppel denkt mee over onafhankelijke cliëntondersteuning

Donderdag 13 februari presenteerde de werkgroep Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning van de Adviesraad Sociaal Domein Meppel samen met Wethouder Henk ten Hulscher de notitie Onafhankelijke Cliëntondersteuning 2019 – 2022.

Een resultaat dat voor onafhankelijke cliëntondersteuning in 2019 gaat leiden tot een breed netwerk van organisaties in de Meppeler samenleving. Inmiddels is de notitie met de visie en het implementatieplan ter kennisname aan de raad aangeboden.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Een onafhankelijke cliëntondersteuner geeft gratis advies aan alle inwoners die een zorgvraag hebben. De cliëntondersteuner is er voor de inwoner en geeft bijvoorbeeld informatie of advies over problemen of vragen waar inwoners zelf niet uitkomen. De cliëntondersteuner kan helpen bij het maken van keuzes en het bedenken van oplossingen.

De cliëntondersteuner gaat bijvoorbeeld mee naar gesprekken met de Wmo-consulent en bereidt samen met de cliënt het gesprek voor. Cliëntondersteuning kan eenmalig zijn, maar kan ook periodiek nodig zijn gedurende enige of langere tijd. De cliëntondersteuner helpt inwoners om zo veel mogelijk zelf de regie te houden.

 

logo adviesraad