Adviesraad actueel

 • Overhandiging jaarverslag 2020

  05 februari 2021

  De Adviesraad Sociaal Domein Meppel (ASDM) heeft woensdag 3 februari jl., in een goed bezochte online bijeenkomst, haar jaarverslag 2020 aangeboden aan wethouder Henk ten Hulscher die het, namens het College B&W Meppel, in ontvangst heeft genomen.

 • Nieuwe voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Meppel

  14 januari 2021

  Het college van burgemeester en wethouders heeft per 1 januari 2021 Liesbeth van der Vegt-Luitjes benoemd als nieuwe voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Meppel.

 • Jaarverslag 2019

  01 juli 2020

  Dinsdagavond 11 februari heft de Adviesraad het jaarverslag 2019 gepresenteerd aan het college van B&W.

 • Jaarverslag 2018

  20 juni 2019

  In het jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein leggen wij verantwoording af aan het college en de inwoners van de gemeente Meppel over onze werkzaamheden in het afgelopen jaar 2018.

 • Adviesraad Sociaal Domein Meppel denkt mee over onafhankelijke cliëntondersteuning

  20 juni 2019

  Donderdag 13 februari presenteerde de werkgroep Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning van de Adviesraad Sociaal Domein Meppel samen met Wethouder Henk ten Hulscher de notitie Onafhankelijke Cliëntondersteuning 2019 – 2022.

 • Adviesraad Sociaal Domein aan de slag met uitkomsten burgerbelevingsonderzoek

  20 juni 2019

  In november ontving de Adviesraad Sociaal Domein Meppel (ASDM), samen met andere organisaties, de uitslag van het Burgerbelevingsonderzoek 2018. Meppelers zijn tevreden over hun buurt, maar er is ruimte voor verbetering. De Adviesraad wil hiermee actief aan de slag.