Adviesraad Sociaal Domein Meppel

 • Informatie(Tabblad)

  Waar houden we ons meer bezig?

  De adviesraad Sociaal Domein adviseert aan het college van B&W over de uitvoering van taken in het Sociaal domein: Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteunng en Jeugdwet.

  Het gaat om gevraagd en ongevraagd advies over voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid binnen het Sociaal Domein. De ASDM heeft 24 leden. Binnen deze adviesraad wordt gewerkt met verschillende werkgroepen. Lees meer>>

  logo

 • Contact(Tabblad)

  Meer informatie en contact

  Wilt u meer weten over de Adviesraad Sociaal Domein of u aanmelden om een vergadering bij te wonen?

  U kunt contact opnemen met secretaris Esmee Verbaan per mail info@asdmeppel.nl

Nieuws

 • In november ontving de Adviesraad Sociaal Domein Meppel (ASDM), samen met andere organisaties, de uitslag van het Burgerbelevingsonderzoek 2018. Meppelers zijn tevreden over hun buurt, maar er is...
  Lees meer over 'Adviesraad Sociaal Domein aan ...'
 • In het jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein leggen wij verantwoording af aan het college en de inwoners van de gemeente Meppel ove...
  Lees meer over 'Jaarverslag 2018'
 • Donderdag 13 februari presenteerde de werkgroep Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning van de Adviesraad Sociaal Domein Meppel samen met Wethouder Henk ten Hulscher de notitie Onafhankelijke Cl...
  Lees meer over 'Adviesraad Sociaal Domein Mepp...'