Adviesraad Sociaal Domein Meppel

 • Informatie(Tabblad)

  Waar houden we ons meer bezig?

  De adviesraad Sociaal Domein adviseert aan het college van B&W over de uitvoering van taken in het Sociaal domein: Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteunng en Jeugdwet.

  Het gaat om gevraagd en ongevraagd advies over voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid binnen het Sociaal Domein. De ASDM heeft 24 leden. Binnen deze adviesraad wordt gewerkt met verschillende werkgroepen. Lees meer>>

  logo

 • Contact(Tabblad)

  Meer informatie en contact

  Wilt u meer weten over de Adviesraad Sociaal Domein of u aanmelden om een vergadering bij te wonen?

  U kunt contact opnemen met secretaris Esmee Verbaan per mail info@asdmeppel.nl

Nieuws

 • De Adviesraad Sociaal Domein Meppel (ASDM) heeft woensdag 3 februari jl., in een goed bezochte online bijeenkomst, haar jaarverslag 2020 aangeboden aan wethouder Henk ten Hulscher die het, namens...Lees meer over 'Overhandiging jaarverslag 2020'

 • Het college van burgemeester en wethouders heeft per 1 januari 2021 Liesbeth van der Vegt-Luitjes benoemd als nieuwe voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Meppel.Lees meer over 'Nieuwe voorzitter Adviesraad S...'

 • In november ontving de Adviesraad Sociaal Domein Meppel (ASDM), samen met andere organisaties, de uitslag van het Burgerbelevingsonderzoek 2018. Meppelers zijn tevreden over hun buurt, maar er is...Lees meer over 'Adviesraad Sociaal Domein aan ...'